Contra-indicaties


Is er sprake van acute en extreme pijn, ga eerst naar uw huisarts!
Ook als u bekend bent met trombose is het belangrijk eerst dit met uw behandelend arts te bespreken!

Wanneer absoluut geen massagebehandeling:

- Koorts/griep
-Onbekende pijn en extreme pijn (borend/schietend)

- Extreme vermoeidheid
-Ernstige neurologische aandoeningen
- Trombose
- Zwangerschap (eerste 12 weken en de laatste 6 weken)


Relatieve contra-indicaties

Er mag wel gemasseerd worden, maar de plaats van de aandoening zal niet gemasseerd/behandeld worden. 

- Ontstekingen rondom de behandelgebied
- Steenpuisten 
- Kapotte huid/ wonden/ schaafwonden
- Spataderen
- Psoriasis


  • Cliënt vult bij de eerste afspraak het formulier "gezondheidsverklaring" in en ondertekend deze.
  • Mocht er tijdens de afspraak een contra-indicatie aanwezig behandel ik niet.
  • Mocht er tijdens de afspraak sprake zijn van een relatieve contra-indicatie, kan de behandeling in overleg worden aangepast.