Contra-indicaties


Is er sprake van acute en extreme pijn, ga eerst naar uw (huis)arts!

Wanneer absoluut geen massagebehandeling:

-Covid-19
-Koorts/griep
-Kanker
-Onbekende pijn en extreme pijn (borend/schietend)

-Extreme vermoeidheid
-Ernstige neurologische aandoeningen
-Trombose
-Zwangerschap (eerste 12 weken en de laatste 12 weken)


Relatieve contra-indicaties

Er mag wel gemasseerd worden, maar de plaats van de aandoening zal niet gemasseerd/behandeld worden. 

-Ontstekingen rondom de behandelgebied
-Steenpuisten 
-Kapotte huid/ wonden/ schaafwonden
-Spataderen
-Psoriasis


  • Cliënt vult bij de eerste afspraak het formulier "gezondheidsverklaring" in en ondertekend deze.
  • Mocht u zijn doorverwezen door een specialist, ontvang ik graag de verwijzing.
  • Mocht er tijdens de afspraak een contra-indicatie aanwezig behandel ik niet.
  • Mocht er tijdens de afspraak sprake zijn van een relatieve contra-indicatie, kan de behandeling in overleg worden aangepast.